Posláním společnosti ENERGYLION je poskytovat služby v oblasti analýzy, projekce, financování a dodání projektů vedoucích k energetické úspoře a efektivitě klienta se zaměřením na implementaci nejmodernějších technologií a trendů.

Jak pracujeme

Spolupráce na projektu zahrnuje mnoho rozdílných služeb a specializací. Naší radostí je dodat Vám je v jednom balení. V takovém postupu se skrývá vysoká efektivita a především nejvyšší pravděpodobnost dosažení žádaných výsledků.

ANALÝZA

Naše společnost provádí podrobnou analýzu spotřeby energie a navrhuje vhodné technické řešení, které umožní úsporu energie a snížení nákladů na energie. Tento produkt je vhodný pro státní správu, města a soukromé společnosti, které chtějí optimalizovat své energetické náklady

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Naše společnost připravuje kompletní projektovou dokumentaci pro fotovoltaické elektrárny, veřejné osvětlení a tepelná čerpadla. Zahrnuje návrh technického řešení, výpočty výnosnosti a návratnosti investice, výběr vhodného zařízení, projektovou dokumentaci a návrh realizace.

ENERGETICKÝ POSUDEK

Naše společnost poskytuje energetické posudky pro budovy a objekty, které slouží k posouzení energetické náročnosti a navrhovaných úsporných opatření. Tento produkt je vhodný pro majitele nemovitostí, kteří chtějí optimalizovat energetickou náročnost svých budov.

ŽÁDOST O DOTACI

Naše společnost zajišťuje kompletní proces podání žádosti o dotaci pro projekty týkající se fotovoltaických elektráren, veřejného osvětlení a tepelných čerpadel. To zahrnuje analýzu a výběr nejvhodnějšího dotačního titulu, přípravu dokumentace, podání žádosti a administrativní řízení v rámci získání dotace.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pomáháme klientům připravit komplexní zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele energetického řešení. Zahrnuje to vytvoření specifikace technických požadavků, kritérií pro hodnocení nabídek a smluvních podmínek.

ADMINISTRACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Poskytujeme administrativní podporu během celého výběrového řízení a zajišťujeme, aby proces probíhal v souladu se zákony a předpisy.

TECHNICKÁ A LEGÁLNÍ PODPORA PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Poskytujeme klientům odbornou technickou a právní pomoc během výběrového řízení. Pomáháme klientům porovnat nabídky různých dodavatelů a vybrat to nejlepší řešení.

ODBORNÉ VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Provádíme odborné vyhodnocení nabídek a zajišťujeme, aby výsledky byly spravedlivé a transparentní.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Zajišťujeme nezávislé technické dozorování stavby a kontrolu dodržování projektové dokumentace. Díky tomu jsou naše klienti ujistěni, že stavba probíhá podle plánu a s minimálními komplikacemi.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY, MĚŘENÍ, POSUDKY A KOLAUDACE

Zajišťujeme kompletní měření a kontrolu projektu po dokončení stavby a vytváříme závěrečnou zprávu akce, která obsahuje veškeré informace o projektu, jeho nákladech a úsporách energie.

KONZULTACE

Poskytujeme konzultace v oblasti Komunitní energetiky a Energetických koncepsí

KRÁSNÝ DEN

Toto pole nemá obsahový smysl a je zde jen pro to, aby prvky na stránce byly zarovnané. Přejeme Vám příjemný den a mnoho radosti.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

ENERGYLION nabízí služby v oblasti komunitní energetiky, které zahrnují plánování a poradenství v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie a efektivního využívání energie v komunitě. Naše služby jsou zaměřeny na pomáhání komunitám a obcím dosáhnout energetické soběstačnosti a snižování jejich energetických nákladů. Snažíme se najít nejlepší řešení pro každou komunitu na základě individuálního posouzení a plánování, které zohledňuje specifické potřeby a podmínky.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ENERGYLION nabízí komplexní poradenství v oblasti veřejného osvětlení pro státní správu, města a obce i soukromé společnosti. Naše poradenství zahrnuje analýzu stávajícího stavu a návrh optimálního řešení osvětlení s ohledem na požadovanou kvalitu, úsporu energie a nákladů. V rámci našich služeb vám poskytneme kompletní návrh osvětlení včetně technických specifikací, doporučení pro výběr vhodných svítidel a řídícího systému a také výpočet očekávané úspory energie a nákladů.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

ENERGYLION nabízí komplexní služby v oblasti fotovoltaických elektráren pro státní správu, města a obce i soukromé společnosti. Naše služby zahrnují analýzu využití obnovitelných zdrojů energie, návrh vhodného umístění a typu fotovoltaických panelů, doporučení pro výběr vhodného systému a výpočet očekávaného výkonu a návratnosti investice. Dále zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci, výběr dodavatelů a realizaci instalace a také zajišťujeme případné dotační tituly.

ENERGETICKÁ KONCEPCE

ENERGYLION poskytuje služby v oblasti energetického plánování obcí. Na základě komplexní analýzy energetických potřeb a možností obce jsme schopni vypracovat energetickou koncepci, která zahrnuje návrhy na zvýšení energetické efektivity budov, využití obnovitelných zdrojů energie a opatření vedoucí k úsporám energie. Výsledkem naší práce je plán, který pomáhá obcím snížit jejich energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

TEPELNÁ ČERPADLA

ENERGYLION nabízí poradenství v oblasti tepelných čerpadel pro státní správu, města a obce i soukromé společnosti. Naše služby zahrnují analýzu stávajícího systému vytápění a návrh optimálního řešení využití tepelných čerpadel s ohledem na požadovanou úsporu energie a nákladů. Dále vám poskytneme kompletní návrh systému včetně technických specifikací, doporučení pro výběr vhodného typu tepelného čerpadla a výpočet očekávané úspory energie a nákladů. Zajišťujeme také výběr dodavatelů a realizaci instalace.

PASPORT, GENEREL A KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ENERGYLION nabízí služby v oblasti veřejného osvětlení, které zahrnují pasport a generel veřejného osvětlení a návrh koncepce jeho modernizace. Na základě podrobného posouzení stávajícího stavu veřejného osvětlení a potřeb obce jsme schopni navrhnout optimální řešení, které minimalizuje energetické náklady a zároveň zvyšuje kvalitu osvětlení a bezpečnost v obci.

Image by rawpixel.com on Freepik
Hands of business people pulling tug of war

Náš Příběh

Společnost ENERGYLION byla založena s jediným cílem: pomoci státní správě, městům a soukromým společnostem ušetřit energii a peníze. Naše tým se skládá výhradně z profesionálů, kteří mají roky zkušeností v oblasti elektroprojekcí, žádostí o dotace, návrhů osvětlení a fotovoltaických elektráren, a právnických služeb.

Dlouho jsme hledali společnost, kde bychom mohli pracovat svobodně, svědomitě a s radostí se orientovat na zákazníka. Proto jsme se rozhodli založit ENERGYLION. Naše společnost je první v oboru s horizontální strukturou řízení, která se dívá do budoucnosti a klademe velký důraz na pozitivní vztah se zákazníkem.

V ENERGYLIONU jsme hrdí na naši práci a na vztahy, které s našimi zákazníky budujeme. Pokud hledáte společnost, která se na vaše projekty podívá s velkou péčí a profesionálním přístupem, jste u nás na správném místě.

Velice se těšíme na spolupráci.

kolektiv ENERGYLION

IČ: 191 72 702

DIČ: CZ 191 72 702

DS ID: fuiwa5q

ENERGYLION s.r.o.
Jankovcova 938/18a 
170 00 Praha 7, Holešovice
Česká Republika

Kontakty:

MILAN VLK SLOVÁK slovak@energylion.cz +420 733 311 458 , ředitel, konzultace

ELIŠKA VYHNÁLKOVÁ vyhnalkova@energylion.cz +420 603 112 420 , projektová ředitelka

BARBORA KOPEJSKOVÁ kopejskova@energylion.cz +420 603 401 843 , obchodní ředitelka